Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12195
107 views • December 1, 2022

Christine McVie of Fleetwood Mac dead at 79

NTD News
NTD News
Christine McVie, the singer-songwriter behind some of Fleetwood Mac's biggest hits, died today following a brief illness, according to a statement posted by her family on her verified Instagram account.
Comment 0