เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
342 views • October 11, 2021

千層酥皮 蝴蝶酥 ┃French Palmier Cookies

Molala Cook
Molala Cook
***開啟字幕CC有詳細步驟*** RECIPE ▼材料 Ingredients (~18塊) 中筋麵粉 All-purpose flour 150g 砂糖 Sugar 20g 鹽 Salt 2g 無鹽牛油 Unsalted butter 30g 清水 Water 60ml 無鹽牛油 Unsalted butter 100g (for filling) ▼步驟 Instructions 1. 麵團所有材料混合成團,冷凍-18 °C 30分鐘。 2. 冷藏牛油切塊平均放於牛油紙,平均擀至約3mm厚,冷藏4 °C 30分鐘。 3. 在麵團一半位置放上牛油,對摺,冷凍-18 °C 15分鐘。 4. 擀成長方形,兩邊往中間摺上,再對摺,冷凍-18 °C 15分鐘。 5. 擀成長方形,兩邊往中間摺上,再對摺,冷凍-18 °C 15分鐘。。 6. 擀成長方形,單摺法,冷凍-18 °C 15分鐘。 7. 擀成長方形,約3mm厚,分6等份,兩邊摺上,摺上,再摺上,冷凍-18 °C 15分鐘。 8. 切每塊約1cm厚,沾上砂糖,170 °C / 338 °F 30分鐘 -------------------------------------- FACEBOOK ▶https://goo.gl/gHuoTB INSTAGRAM ▶https://www.instagram.com/molalacook/ CONTACT ME ►molalacook@gmail.com MEMBERSHIP: ►https://www.youtube.com/channel/UCF8hOj2Kilb9AeMuVgoax9w/join MUSIC ►Waste It On Me Piano - BTS ► Your Eyes Tell - BTS -------------------------------------- #Palmier #Puff Pastry #蝴蝶酥
Show All
Comment 0