Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,526 views • October 21, 2021

🔥中共抓捕李雲迪 節目全下架|中共跳腳歐台報告 歐洲政要無懼挺台|英防長警告中共:軍機頻擾台 不明智又危險|早安新唐人【2021年10月22日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷歐台報告高票通過!北約前秘書長讚 🔷英防長警告中共:軍機頻擾台 不明智又危險 🔷外媒爆中共二次試射高超音速飛彈 拜登關切 🔷中共抓捕中國鋼琴家李雲迪 宣布嫖娼罪、節目全下架 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0