Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
941 views • September 9, 2021

🔥台灣首位!翁啟惠獲威爾許化學獎 外界看好諾貝爾獎|美昔金援文件曝 武毒所曾進行蝙蝠冠狀病毒改造實驗|中共鎖定疫情信息戰 分化美國|早安新唐人【2021年9月9日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​ #新唐人亞太台搬家中​​ 🔷第二批91萬劑BNT疫苗 今晨抵台 沒復必泰布條 🔷幼兒園群聚Delta23例 首例醫護打莫德納突破性感染 🔷台灣首位!翁啟惠獲威爾許化學獎 外界看好諾貝爾獎 🔷美昔金援文件曝 武毒所曾進行蝙蝠冠狀病毒改造實驗 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0