Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
205 views • November 4, 2021

New Jersey Governor Phil Murphy Wins Reelection

NTD News
NTD News
New Jersey Democratic Governor Phil Murphy will hold on to his seat, edging out former Republican Assemblyman Jack Ciattarelli by a narrow margin. The gubernatorial race remained neck-and-neck until the last minute.
Comment 0