เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
976 views • March 14, 2022

Wood turning - Natural Edge Yew Bowl

RDM Woodturning
RDM Woodturning
An absolutely stunning 9 inch Yew Bowl. I didn't expect too much from this piece of wood, as I thought that it might crack. I left the wall slightly chunkier that I had planned, but there were 3 quite nasty cracks to consider! Thank you for watching. Bowl Sanding tool https://amzn.to/3s4eJvg Gouge Chisel Sharpening Jig https://amzn.to/3swHTEr Charnwood Lathe https://amzn.to/3b7n2zR Tool Rest https://amzn.to/3pruChi Sanding Sealer https://amzn.to/3quHAIs …an absolute essential! WoodWax22 https://amzn.to/3m6PncQ *If you shop through these links, I may receive a small commission. The price is the same for you, but it helps support me as a beginner woodturner in my quest to get a better lathe to make even bigger projects, and I really appreciate it! Note this is NOT an instructional video, or designed for any education purposes, it is simply my own personal steps on my wood turning journey. #yewbowl #woodturning #rdmwoodturning
Show All
Comment 0