Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11991
100 views • September 27, 2022

Nets' Irving Says He Turned Down $100 Million Contract to Stay Unvaccinated

NTD News
NTD News
Kyrie Irving says he turned down a $100 million contract, in favor of staying unvaccinated. Phil Mickelson has asked to be withdrawn as a plaintiff in an antitrust lawsuit against the PGA Tour.
Comment 0