ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
267 views • June 7, 2023

NYC Sues 30 Counties Over Illegal Immigrants

NTD News
NTD News
New York City on Wednesday announced a lawsuit against more than 30 upstate counties that are refusing to take in illegal immigrants sent from the city. The counties issued executive orders, banning hotels from hosting illegal immigrants.
Comment 0