ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
417 views • August 4, 2022

中国製造業PMIは49 ハイテク大手の財務報告にも陰りの予想

中共の国家統計局が7月31日に発表したデータによると、7月の製造業購買担当者景気指数(PMI)が景況改善・悪化の分岐点の50を下回り、経済規模が縮小していることが示されました。同時に、アリババなどのハイテク大手がこれから発表する四半期ごとの決算報告も相当芳しくないことが予想されています。
Comment 0