Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
831 views • June 23, 2022

Yair Lapid to Become Interim Israeli Prime Minister

NTD News
NTD News
Israel is one step closer to dissolving its parliament and holding a new election. Foreign Minister Yair Lapid will become the interim prime minister during the transition period. Who is he and what are some of his political views?
Comment 0