Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • April 2, 2021

【熱點】亞洲版北約蓄勢待發;上海率先新疆化全國推廣?翟東昇洩密收割年輕生命;G7聯合抗共抵制中共破壞;華裔科學家運病毒至武漢,加國會行動了;全球鋼鋁產能過剩 中共是禍首【阿波羅網 Y E】

💎 00:00 本期内容摘要 💎 01:28 翟東昇再曝中共野心:利用疫情收割"美元霸權" 💎 06:45 抗衡中共,五國聯合軍演:亞洲版北約蓄勢待發? 💎 08:21 上海率先新疆化?外省人入滬逾24小時須登記或全國推廣 💎 10:14 G7貿易部長聯合聲明,抵制中共破壞市場 💎 11:28 美報告:全球鋼鋁產能過剩中共政策是禍首 💎 12:29 知名華裔科學家曾運病毒至武漢,國會促交所有文件 📌訂閱副频道連結: https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q ☕贊助阿波羅網:贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 🍹贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 🤝加入會員連結 https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 👉訂閱連結 https://www.youtube.com/user/aboluowang?sub_confirmation=1 🔝阿波羅網新開通電報頻道,地址是:https://t.me/aboluowang ,歡迎大家加入。 📫阿波羅網 爆料郵箱,請大家和我們聯繫。地址是:ABOLUOBL@gmail.com 世紀變局 石破天驚 阿波羅網超路透社5天報道 人命關天時刻 看阿波羅網新聞 贏活命先機 #習近平 #新疆 #翟東昇 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! 本文網址:https://tw.aboluowang.com/2021/0402/1576108.html Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0