Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • May 2, 2021

(國語)【焦點速遞】繼去年「漢服韓服」及「泡菜」事件之後,最近又有62.7萬韓國民眾聯署,要求政府撤消旅遊勝地江原道的「中國城」項目,韓國民間反共聲浪越來越高。

3月29日,韓國政府網站收到一份請願書,要求江原道撤銷「中國城」建設項目。請願書說:「為什麼我們要在韓國建立一個小中國? 公眾不理解為什麼我們要在自己的土地上提供中國的文化經驗,我們堅決反對。」截至4月21日凌晨,請願書已收到62.7萬份簽名。這是青瓦台有史以來收到的最高請願數字。
Comment 0