เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
286 views • January 8, 2021

Acrylic painting time lapse | Red mushroom | tutorial | art #183

LuLu Art
LuLu Art
Hello! Welcome to my channel! This video, I will introduce acrylic painting time lapse. Acrylic painting tutorial and acrylic painting of mushroom are also suitable for advanced learners. Red mushrooms and golden leaves look very beautiful. You can paint a acrylic painting mushroom. When I make acrylic painting tutorial video, you can follow the video learn acrylic painting step by step. My acrylic painting tutorial step by step is very suitable for everyone who wants to learn to acrylic painting tutorial step by step. Acrylic painting time lapse | Red mushroom | tutorial | art #183 Please don’t forget to subscribe and click the "Like" button. See you in the next video! ! ! The materials that I have used in this canvas painting for beginners Canvas size: 8"x 8" Acrylic Colors: MontMarte Paintbrush: MontMarte & Phoenix Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/btwy_art/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044063041484 #acrylicpainting #canvaspainting #paintingtutorial #paintingforbeginners #oilpaintingforbeginners #springpainting #acrylicpaintingforbeginners #painting #acrylicart #easypainting #littlecanvaspainting
Show All
Comment 0