Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
237 views • January 13, 2022

Judge Rules Prince Andrew Trial Can Proceed

NTD News
NTD News
On Wednesday, a U.S. district judge gave the green light to a lawsuit against Britain's Prince Andrew, despite the prince's legal team trying to get the lawsuit thrown out. The lawsuit was filed by an American woman who says Andrew sexually abused her when she was a minor.
Comment 0