Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
344 views • July 1, 2022

行程機密!習口罩訪港,防暗殺安保空前,深圳過夜;內部醞釀宮廷事變;毒奶再現!上海女生紐約墜軌身亡;西湖暴雨中消失;中國神秘公司誘學生做間諜;北約列中共挑戰。【 #晚間新聞 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人晚間新聞 #中共 #新唐人電視台 西湖暴雨中隱身 習到訪 颶風「芙蓉」襲香港 習戴口罩訪港安保空前 不敢逗留 香港青年控訴:中共抹煞了我們的未來 習嚴控局面 中共內部或醞釀重大政治事變 中國毒奶惡夢重現 「麥趣爾」純牛奶含丙二醇 美最高院再做兩重大判決 關乎環境和移民 美國獨立日長假 紐約人:感通脹壓力不出遊 獨立日之前食品價格上漲 美國人改變生活方式 紐約大學上海籍女生中央車站墜軌身亡 民調:85%美國人認為國家正朝錯誤方向發展 紐約曼哈頓槍擊案 20歲女子推嬰兒車被謀害 英媒:中共騙大學畢業生從事間諜工作 北約73年首列「中共挑戰」為台灣發聲 - ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0