ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,356 views • July 1, 2022

上海で突然の豪雨と強風 南昌では都市が水浸し

中国各地で異常気象が多発しています。上海市は6月29日、雷、強風、豪雨、雹に見舞われ、黒雲に覆われた街は昼間にもかかわらず夜のように暗くなりました。バケツをひっくり返したような豪雨も発生し、現地住民はまるで世界の終りを描いたような災害映画のようだと話しています。
Comment 0