Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9447
3,951 views • June 30, 2022

R. Kelly Sentenced to 30 Years in Prison

NTD News
NTD News
R. Kelly was c on Wednesday to 30 years in prison, following the multiplatinum R&B singer's conviction for exploiting his stardom and wealth over decades to lure women and underage girls into his orbit for sex.
Comment 0