Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
167 views • August 7, 2022

中共演練攻台,國軍愛三防空雷達追監;共艦逼近海岸線?船長們為何笑了?王毅喊話勿升級,向美傳習近平真意;侵台有2套劇本?規模將史無前例?【新聞看點 李沐陽8.6】

💎 聯絡郵箱: xinwenkandianjd@gmail.com 🙏捐助我們:https://donorbox.org/xinwenkandian 📣臉書:https://www.facebook.com/XWKD2020 🎈電報:https://t.me/NewsInsight
Show All
Comment 0