Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
72 views • January 8, 2021

感恩節 吃韓國梨 不分離 | aT Center K-FOOD (2019)

NTD Creative
NTD Creative
感恩節 吃韓國梨 不分離 __ Client: Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation 韓國農水產食品流通公社 Director: ChunTing Yeh DOP: Otabius Williams Line Producer: Claudia Cheng Makeup Artist: Yanan Zhang AD: Blake Wu Talent: Alice Poon, Jing Huang, Mei Zhu, Chloe Chen, Chao Wang, Ming Yu Voice-Over: Hannah, Claudia Cheng Lights & Grips: Zheng Wang Sound: Jeremy Su Camera & Equipment: Big Apple Studios Post Producer: ChunTing Yeh Offline & Online Edit: NTD Creative Grade: ChunTing Yeh Post and animation: NTD Creative Music: Audio Jungle Sounds Record: Noriko Omichi Special Thanks: Jian Hu, Jin Feng, Lucy Li, He Lan
Show All
Comment 0