Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
100 views • May 2, 2018

寒宮寶

djy.hk
子宮是女人的第二個心臟,可一般人卻疏忽保養。據統計,與子宮有關的疾病竟佔婦科病的一半,即每兩位婦科病人中就有一人的子宮有問題。 愛美的女性都會想盡辦法改善外貌,讓自己更完美。孰不知,女性臉上出現的痘痘(非青春期痘痘)、色斑、暗沉、皺紋、粗糙等皮膚問題,其實都和「子宮」有著密不可分的關係。女人要養顏,先要養護好子宮。
Comment 0