Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • January 11, 2023

上海重症爆滿!傳北京方艙改“200焚爐”;北京醫生錄音,揭開當局掩蓋的疫病實情;輝瑞CEO嗆中共:“嫌貴”沒道理;衛健委變相強制獻血,惹吐槽;陳光誠說中國人在覺醒,須“脫恐” |新聞拍案驚奇 大宇 2023-01-11 01:52

【河南自稱感染高峰已過 台專家揭高峰月份還在後面】0:10 【北京一線醫生揭露瘟疫流行實情 說電視不報】02:10 【北京方艙改火葬 焚屍爐數量驚人 上海重症爆滿】05:12 【鄉下墳場“人山人海” 輝瑞CEO嗆中共“嫌貴”沒道理】06:47 【體制內人士續傳出疫死 中共軍工單位訃告太多】09:04 【衛健委“號召”獻血 陳光誠說中國人須“脫恐”】10:22 🎈 乾淨世界:https://is.gd/r4eyUU ☘️ 加入大宇會員:https://is.gd/Wzt4ef 捐助我們 (不通過YT捐款): https://donorbox.org/xwpajq 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 合作邀約:xwpajq513@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一!
Show All
Comment 0