ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4,282 views • May 5, 2022

〈字幕版〉米「偽情報統制委員会」とワクチンパス デジタル刑務所が現実に

多くの人が、米国土安全保障省(DHS)が新設した「偽情報統制委員会(Disinformation Governance Board)」を英国の小説 「1984年」 に登場する真理省(Ministry of Truth)に例えています。ワクチンパスポートやキャッシュレス社会とともに、これは私たちの未来に何をもたらすのでしょうか。
Comment 0