ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
195 views • October 1, 2022

"El momento más peligroso de la historia": advierte Trump al mundo | La verdad del caso Mar-a-Lago

En Primera Plana
¡Bienvenidos a 'En Primera Plana'! Hoy sábado 1 de octubre, les ofrecemos el Resumen Semanal del 26 al 30 de septiembre. ¡Que lo disfruten!
Comment 0