ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,206 views • June 28, 2022

「預金を返せ」河南省の村鎮銀行で取り付け騒ぎ

先日、河南省の複数の村鎮銀行で、約40万口もの口座から預金の引き出しができなくなり、6月25日から預金者数百人が鄭州市の河南省銀行保険監督管理局の前で横断幕を掲げ、「私の預金を返せ」と大声で抗議しました。この日は気温が高く、多くの人が熱中症で倒れました。
Comment 0