ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
210 views • September 1, 2021

Message To The Woke Community

Think About It
Think About It
I don't know about you, but I've had it up to here with this "WOKE a doodle" world that we live in and they have gone for a long time living in bizarro world. GET MORE INFO BELOW: If you would you like to pray to accept Jesus Christ as your Lord and Savior... Click this link: https://thinkaboutit.news/want-jesus-christ-now/ WEBSITES: (ALL LINKS ARE ON THE WEBSITES - INCLUDING "VIDEO LINKS" TAB ON NAVIGATION) https://thinkaboutit.news https://www.thinkaboutit.online WANT SOMETHING YOU HAND OUT TO HELP INFORM PEOPLE? https://www.thinkaboutit.online/pandemic-mask-handout/ OFFICIAL DONOR LINK BELOW (SORRY WE'RE NOT ABLE TO PROCESS CHECKS OR MONEY ORDERS) https://donorbox.org/think-about-it-support OFFICIAL THINK ABOUT IT STORE: https://teespring.com/stores/think-about-it-2 WATCH THINK ABOUT IT NOW ON Roku: https://thinkaboutitnow.tv/ BITCHUTE VIDEO CHANNEL: https://www.bitchute.com/channel/thinkaboutit/ RUMBLE VIDEO CHANNEL: https://rumble.com/user/ThinkAboutItNow BRIGHTEON VIDEO CHANNEL: https://www.brighteon.com/channel/thinkaboutit YOUMAKER VIDEO CHANNEL: https://www.youmaker.com/channel/61e03dd9-b4f4-47f7-9e62-634ed247bdb9 YOUTUBE VIDEO CHANNEL: https://www.youtube.com/thinkaboutitnow GAB PAGE: https://gab.com/ThinkAboutIt MINDS PAGE: https://www.minds.com/ThinkAboutItNow TELEGRAM: https://t.me/ThinkAboutItChanne RECOMMENDED READING: Confusion in the Cosmos: Decoding the Deception BY Miguel Stephano Book available here: https://store.bookbaby.com/book/confusion-in-the-cosmos FLAT EARTH CONFIRMED BY RETIRED POLISH ASTRONAUT: https://www.bitchute.com/video/nMAES72jzk4Q/ WHISTLEBLOWERS HOTLINE EMAIL: veritastips@protonmail.com Email address: thinkaboutitnow@protonmail.com U.S. Mail address: Steve at Think About It P.O. Box 151665 Cape Coral, Fl 33915-1665 This video may contain copyrighted material. Such material is made available for educational purposes only. This constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in Title 17 U.S.C. section 107 of the US Copyright Law. The material is made available on this channel as a way to advance research and teaching related to critical media literacy and intercultural understanding, among other salient political and social issues. Through context, critical questioning, and educational framing, this channel creates a transformative use of copyrighted media. The material is presented for entirely non-profit educational purposes. There is no reason to believe that the featured media clips will in any way negatively affect the market value of the copyrighted works.
Show All
Comment 0