Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
324 views • September 2, 2021

米英 空母艦隊を共同訓練のため西太平洋付近に派遣 対中牽制

最近、米英両国の軍艦が西太平洋付近を航行しました。派遣された両国の軍艦は、数百発の巡航ミサイルを搭載し、各国の海軍を上回る火力を誇っています。
Comment 0