Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
78 views • October 2, 2021

比英國巨石陣更古老!阿拉伯石壁駱駝雕塑逾七千年 - 古文明雕塑 - 國際新聞

阿拉伯北部沙漠的石壁上有一些和真實駱駝一樣大小的雕塑,前兩年的研究以為,它來自距今大約兩千年前。最近一份研究發現,其實它已經有七八千年的歷史,看來它們是比英國的巨石陣(Stonehenge)更為古老的藝術作品。 來自歐洲和中東地區共14位科學家團隊,以 釋光測年法(luminescence dating)進行研究發現,從雕塑被腐蝕的規律以及上面留下的雕刻工具的印記推測,它們應該是在公元前5600年到公元前5200年之間建造的。 由於年代久遠,這些雕塑很大部分已經被腐蝕損壞,比如很多貼上去的石材都已經掉落。不過仍有一些刻印得較深的圖案還是清晰可見,包括駱駝的腿、蹄子,以及刻繪駱駝的臉部、鼻子的精細線條。考古學家表示,這些雕塑 每個大約需要10到15天才能雕刻完成。 過程中 可能得在地上搭建能抵達雕塑高度的鷹架來進行操作。考慮到那時候工具的局限性、搭建鷹架的難度,那個年代能造出這樣的藝術品真是不可思議。 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0