Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • August 2, 2017

老外中國週報:小賈斯汀赴中開唱遭拒、中共封殺VPN、中國網紅直播大鬧台北101│老外看中國│郝毅博 Ben Hedges│新唐人電視台

老外看中國
老外看中國
「老外看中國」推出新單元囉!以後每週都將為觀眾們整理當週重要中國新聞!一起來看看這禮拜中國發生了哪些大事! 老外看中國、老外看台灣 Facebook: https://www.facebook.com/laowaintd 主持人郝毅博(Ben Hedges)Facebook: https://www.facebook.com/benhedgesntd
Show All
Comment 0