Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
192 views • December 5, 2021

美聯邦議員提議案 在學校講授共產主義危害|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 |20211205

新澤西州國會議員傑夫·凡德魯:「現在這是我們的責任,不是別人的。你們每一個人,(未來)就在你們手裡。」 議員們認為,共產主義非常虛僞,表面吸引人,實際是在毀滅人性。 德州國會議員丹·克倫蕭:「社會主義很吸引年輕人,它很烏托邦,想法(聽起來)很美好,我們都能得到我們想要的,而且行得通,但它根本就行不通,因爲它反人性。(在美國推廣共產主義)是顛覆性行動,它是從蘇聯開始的,在蘇聯推行了幾十年。」 目前,有人在美國推廣批判種族理論等變形的共產主義思想,令人擔心。 古巴裔佛州國會議員瑪利亞·薩拉查:「非常令人擔心的是,我的孫子或曾孫一代人會說:你們當時也沒告訴我們(共產主義)有多壞。不幸的是,社會主義、共產主義非常有害,一旦被人接受,它就像個球,會緊緊抓住你,不讓你離開,…(共產主義)攻擊人類結構,攻擊人性,它是邪惡的,非常邪惡,而且一直那麼邪惡,它會摧毀人類靈魂和相關的其它東西。」 還有人權組織人士強調,中共政權推行社會主義,不僅迫害國內信仰團體和新疆等少數族裔,更危害全球。 維族人權益組織執行主任阿巴斯:「我妹妹2018年9月被抓,至今已經有三年多,三年三個月。至今我不知道她在哪。…這個世界的良知,人類的良知受到考驗,我們可能經不住這個考驗。所以我們必須行動。」 這項議案一旦通過,將要求美國學校向年輕一代講授共產主義的危害。 #油管言論審查​​ #新唐人亞太台搬家中​​ 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3ag6Trt ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0