เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
64 views • March 14, 2022

Spirit Guides' message on your current situation + advice & next steps! ✨😇 🌞✨ | Pick a card

White Feather Tarot
Spirit guides message on your current situation + advise & next steps! ✨😇 🌞✨ 📚 Interested in my productivity ebook? Please follow the link: https://wftarot.com/products/productivity-handbook It is small, straight to the point, and has the secrets to help you become a productive person with ease while enjoying the process ❤️ ⭐️ Personal Readings: https://wftarot.com/products/book-a-reading (Not available at the moment) 🕸Website: www.wftarot.com 💌 Email: For business inquiries only: wftarot@gmail.com 🦋:Timestamps:🦋 Pile Picking: 00:00 Preparation of the 4 piles: 03:54 Pile 1 (Blue Apetite Point): 12:19 Pile 2 (Ruby in Zoisite Point) : 30:28 Pile 3 (Sodalite Point) : 51:51 Pile 4 (Prehnite Point): 01:11:44 Subscribe to enjoy your daily pick a card guide and reading! ❤️ Don't forget to turn your notifications on to watch future readings/videos! 🎴Decks used in this reading: - Ceccoli Oracle https://amzn.to/3E5ARep -Sacred Traveller Oracle by Denise Linn https://amzn.to/3HzThq3 - Sacred Destiny Oracle by Denise Linn https://amzn.to/3BUIpAB - The Four Agreements Oracle by Don Miguel Ruiz https://amzn.to/37nDPx3 -Deviant Moon Tarot by Patrick Valenza https://amzn.to/3MhMmEK - The Light Seer's Tarot by Chris-Anne https://amzn.to/2UUsylf - Tarot of Mystical Moments by Catrin Welz-Stein https://amzn.to/3zPNjgB Some or all of these links may contain Amazon product referral links; as an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases at no additional cost to you. If you decide to use them, I would be grateful. If not, I am always thankful for your kind visit to my channel ❤️ **This channel is only for entertainment purposes. Please note that I do not give any medical or professional advice. Anything that I say is only my personal opinion, please consult your medical doctor/psychiatrist 💗
Show All
Comment 0