Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • March 2, 2022

【#新視角聽新聞】不做逃兵做英雄 烏克蘭戰士 - 澤倫斯基

澤倫斯基拒絕離開基輔,並說「戰鬥就在這裏,我需要彈藥,而不是搭便車。」,偉大戰士凝聚國家向心力,帶給烏克蘭人民對抗俄羅斯的勇氣與信心。 發佈日期:2022年03月02日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0