Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
428 views • March 12, 2022

俄烏衝突第十七天,俄軍加強轟炸基輔周邊;廣州琶洲會展因疫情急停展,逾萬人困館內;中共公安部前副部長劉彥平落馬;政權交替,尹錫悅能否開創韓國新局?中概股集體跳水。【#環球直擊】| #新唐人新聞

新唐人電視台
#環球直擊 #新唐人新聞 #俄烏衝突 俄烏衝突第十七天 俄軍加強轟炸基輔周邊 廣州琶洲會展因疫情急停展 逾萬人困館內 中共公安部前副部長劉彥平落馬 政權交替 尹錫悅能否開創韓國新局  中概股集體跳水 專家示警中國經濟難保5 【環球直擊】3月12日完整版(1) ⭕️Youmaker搶先看👉 - ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com/ ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 俄烏衝突第十七天,俄軍加強轟炸基輔周邊;廣州琶洲會展因疫情急停展,逾萬人困館內;中共公安部前副部長劉彥平落馬;政權交替,尹錫悅能否開創韓國新局?中概股集體跳水。【#環球直擊】| #新唐人新聞 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0