เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
827 views • March 5, 2022

Impressionist painting | sunset scenery | oil painting | time lapses | #346

LuLu Art
LuLu Art
My new oil painting time lapse, with sunset scenery impressionist painting. My channel: https://youtu.be/4NH581mXYP0 Original painting sale: https://www.dailypaintworks.com/Artists/lulu-bai-12661 I love nature and my paintings are deeply inspired by nature. I mainly work in oil painting, and sometimes I also work in acrylic painting. I like to work in an impressionist style. I have published oil painting time lapse, impressionist painting, landscape oil painting, and artistic skills. Creating art is my greatest passion, and I am grateful for the opportunity to share it with you. Please subscribe and like. Thank you~~ See you in the next video. Canvas size: 12"x 12" Oil Colors: Winsor&Newton Paintbrush: Winsor&Newton BGM uses the YouTube library ----------------------------------------------------- Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/luluart_btwy/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 ----------------------------------------------------- #oilpainting #landscapepainting #oilpaintingtimelapse #impressionistpainting
Show All
Comment 0