Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
50/12212
459 views • January 10, 2023

Pfizer Board Member Responds After Emails Show He Pressured Twitter to Censor

NTD News
NTD News
A Pfizer board member pressured Twitter to censor posts on natural immunity to COVID-19—and the low Covid risk for children. That’s what the latest Twitter files by Alex Berenson show.
Comment 0