Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,129 views • March 21, 2023

LIVE: Treasury Secretary Yellen Speaks at Annual Bankers Summit in Washington

NTD News
NTD News
WASHINGTON DC - U.S. Treasury Secretary Janet Yellen addresses American Bankers Association’s annual Washington Summit. (Livestream courtesy of the American Bankers Association)
Comment 0