Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45/12212
201 views • January 11, 2023

Storms Continue to Batter California

NTD News
NTD News
A pacific storm continues to batter parts of California. It has knocked out power, shut down roads, and flooded some areas. Officials say there are at least 17 confirmed storm-related deaths.
Comment 0