Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
79 views • June 27, 2021

Båda partierna försöker bryta techmonopolen | NTD NYHETER

NTD Sverige
NTD Sverige
Amerikanska lagstiftare vill förbjuda konkurrenshämmande metoder som skapat de stora tech-bolagens monopol. Från republikaner till de progressiva längst till vänster i det demokratiska partiet, finns det en tvåpartikonsensus om att de stora tech-bolagens monopol är ett hot mot ekonomin och som måste brytas.
Show All
Comment 0