เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
470 views • May 2, 2021

Architect Reveals the Design for Her Own Tiny Home - 10x3 ep.05

The Design Emotive
Australian architect Sandi Kuzman bought a 30m2 block of land with the vision to design and build a tiny home. However, her design is far from a typical tiny home, with a home that sinks into the ground and soars up to the sky, and comes in at under 65m2 (699sqft). Sandi is fitting in a flexible living area that can accommodate movie watching, large dinner parties, home office and move. Her kitchen is on a separate level, and up another level is her bathroom that is almost sculptural. On the most upper-level is the bedroom, with a big window to capture the treetop views of the nearby gumtree. The design also features two walls of glass, as well as skylights, to bring in as much natural light as possible. Be sure to visit the website to check out the floor plans and renders; https://www.thedesignemotive.com/episodes/10x3/ep05/design-reveal Check out our merch store and pick up something to help support the channel; https://the-design-emotive-store.creator-spring.com/ See more of Kuzman Architecture Website - http://www.kuzman.com/ Website - http://www.instagram.com/kuzman.architecture Join the mailing list to have episodes delivered straight to your inbox every fortnight; https://www.thedesignemotive.com/mailing-list For More from The Design Emotive Website - https://www.thedesignemotive.com Instagram - https://www.instagram.com/thedesignemotive Pinterest - https://www.pinterest.com/thedesignemotive Facebook - https://www.facebook.com/thedesignemotive Twitter - https://www.twitter.com/antrichardson_ Mailing list - https://www.thedesignemotive.com/mailing-list Patreon - https://www.patreon.com/thedesignemotive Merchandise - https://the-design-emotive-store.creator-spring.com/ For business inquires, advertising, sponsorship, etc, visit https://www.thedesignemotive.com/advertise and fill out the form. If you're an Australian architecture practice and have a home we can film, get in touch; https://thedesignemotive.com/submissions _________________________________ Produced by The Design Emotive Directed by Anthony Richardson Camera Operated by Anthony Richardson Edited by Anthony Richardson Music from YouTube Audio Library _________________________________ #10x3Kuzman #AustralianHomes #HouseTour _________________________________
Show All
Comment 0