Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31 views • June 25, 2021

罷免州長紐森特別選舉 最早或將於8月舉行

加州在上星期全面重啟後,針對州長紐森的特別罷免選舉,預計最快會在8月舉行。屆時,選民或許有機會親自到投票所投票。 #recallnewsom #罷免紐森 #選舉 #recallgavin #罷免選舉 #郵寄選票 #現場投票 #重啟 #復工 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0