Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • March 31, 2022

傳特首選舉或延期1年 林鄭回應:無收到任何通知

近日有傳媒引述消息,特首選舉可能因疫情延期一年,現任特首林鄭月娥或有機會留任。林鄭今(31日)早在抗疫記者會回應,當局仍會按照原定安排,於4月3日開始接受特首選舉提名。
Comment 0