เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
79 views • October 6, 2021

《星际传奇3》范迪塞尔重生之路

姿游看电影
姿游看电影
《星际传奇3》是由环球影业发行,由大卫·杜西执导,范·迪塞尔、卡尔·厄本、凯缇·萨克霍夫、博基姆·伍德拜因领衔主演的动作片。影片于2013年9月6日在美国上映。 该片讲述了主人公瑞迪克被认为已死,独自撇在一个荒凉的外星星球上与三腿野牛做伴,之后意外卷入一场争夺之中,并和另外两组赏金猎人展开了竞争的故事。 瑞迪克(范·迪塞尔饰)延续了之前一直被抛弃的命运,被独自滞留在一个荒凉的外星星球上。然而没过多久他发现自己需要和比之前对抗过的任何人类都危险的外星异形进行斗争才能获得生存,唯一的出路就是激活紧急装置并且躲避降落在这个星球的其他势力雇佣军。 被自己的同伴背叛并遗弃之后,瑞迪克发现自己又变成了一个人,在一个不知名的星球上生活。而外面的人,都认为他已经死了,而将他的名字从赏金猎人的名册中划掉了。为了活命瑞迪克只能慢慢地去熟悉那些怪物猎兽的习性和生活习惯,并想出无数的办法来对付他们。这种粗粝的生活让瑞迪克变得更为强大。
Show All
Comment 0