Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
9 views • January 29, 2023

Elezioni 2020, ex pezzo grosso dell’FBI controllava la censura di Twitter

Facts Matter Italia
Elon Musk ha rivelato che un ex avvocato dell'FBI che lavorava a Twitter, ha modificato e addirittura cancellato di nascosto i “Twitter file” che Musk stesso vuole rendere pubblici. Il video integrale in inglese: https://youtu.be/FGg8xwHji3c #TwitterFile #ElonMusk #HunterBiden ---------------------
Show All
Comment 0