Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
934 views • February 1, 2023

LIVE: Biden Hosts Transition Event for His Chief of Staff

NTD News
NTD News
President Joe Biden hosts an official transition event at 5:00 p.m. ET on Feb. 1 to thank his chief of staff Ron Klain for his work and officially welcome Jeff Zients back to the White House as his new chief of staff.
Comment 0