เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
380 views • January 5, 2022

Evolution of Shinkansen Trains - EXPLAINED

Railway Explained
- Book train, bus & flight tickets through the Omio: https://omio.sjv.io/VyNY4k and support our channel. Thanks. - Support us on Patreon: https://www.patreon.com/railways_explained ---------------------------------------------------------------------------------- ► Railways Explained aims to establish a WORLDWIDE COMMUNITY of all RAIL LOVERS, WORKERS AND EXPERTS, by creating regular, entertaining, and educational railway content of high quality. ► If you find yourself in at least one of these three groups, support this idea by SUBSCRIBING TO RAILWAYS EXPLAINED. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - The idea of this video is to show the evolution of Shinkansen trains through time, especially from the aspects of their appearance and their performance. Today there are many series of Shinkansen trains. Naturally, each of them is sort of an upgrade to the previous series. Having in mind that this evolutionary process has been complicated by the privatization of the Japanese railways we will introduce the trains according to lines instead of the order by which they appeared. We covered the following lines and series: 1. Tokaido and Sanyo Shinkansen: 0-series, 100-series, 300-series, 500-series, 700-series, Class 923 "Doctor Yellow", N700, N700A and N700S 2. Tohoku, Joetsu, Hokuriku and Mini Shinkansen: 200-series, 400-series, E1-series, E2-series, E3 series, E4 series, E5 series, E6 series and E7 series 3. Kyushu Shinkansen: 800-series 4. BONUS: JR East ALFA-X and Genbi Shinkansen If you want to know all about the Shinkansen train series, check out our video! Enjoy! ----------------------------------------------------------------------------- Special thanks to our Patrons: David Brandon, Brendan McKeon, Linda Vainomae-Hoffmann, Andrew Saffrey, Myron York, Gerald Brady, Tim McKeoun, August Bigelow and Bill! ----------------------------------------------------------------------------- Credits: https://drive.google.com/file/d/11mTS21NsgGASDHsS_0K5th8UxyQAgPrL/view?usp=sharing - If you enjoyed this video, SHARE it with your rail-loving friends to help us raise our community, and of course, leave your opinion in the COMMENT section and hit the LIKE button. ----------------------------------------------------------------------------- ► Stay connected with us on social media: - Facebook: https://facebook.com/RailwaysExplaine... - Instagram:https://www.instagram.com/railways_ex...... igshid=k0tv5loew79e&fbclid=IwAR0Ix2jPPbcUwhArt_iym9vzKgvrUQaLLH_4JkhILyzyY_upCyxTf5qxcwA - Linkedin: https://www.linkedin.com/in/railways-...... #Shinkansen #Japan #Trains
Show All
Comment 0