Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
315 views • December 10, 2021

【12.10紀元頭條】廣州書記市長被撤隱情,許家印恐闖禍。教授代言外交部要「1挑110國」被刪文;安倍詳說「台灣有事」;世界人權日聚焦中共活摘惡行。| #紀元頭條雪兒主播

紀元頭條
紀元頭條
安倍:「台灣有事」不僅指發生武力犯台 民主峯會直指中共 教授稱外交部「1挑110國」被刪文 高智晟張展獲林昭自由獎 美官員呼籲中共放人 債務到期 大陸房企佳兆業宣布停牌 廣州書記市長同日被撤 分析:許家印闖禍令習震怒
Show All
Comment 0