เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
929 views • December 21, 2021

These are the breakfast you want! Best Of The Best | 早餐就吃這個,關鍵是好吃又營養 • Taste Show

Taste Show
Taste Show
We've rounded up the 5 best breakfast ideas ever! From healthy breakfasts to carb-fests and everything in between, you're sure to find something to love. 0:19 Jian Bing (Chinese Crepes) 4:19 Shumai recipe (steamed dumplings with meat fillings) 10:10 Youtiao (Chinese Doughnut Sticks) 12:14 Douhua (Tofu Pudding) 18:01 Congee (Chinese Rice Porridge) #tasteshow #chefJohn #breakfast Jianbing is a traditional Chinese street food similar to crêpes. It is a type of bing generally eaten for breakfast and hailed as "one of China's most popular street breakfasts" Shumai is a type of traditional Chinese dumpling. In Cantonese cuisine, it is usually served as a dim sum snack. In addition to accompanying the Chinese diaspora, a variation of shaomai also appears in Japan and various southeast Asian countries. Youtiao is a long golden-brown deep-fried strip of dough commonly eaten in China and in other East and Southeast Asian cuisines. Conventionally, youtiao are lightly salted and made so they can be torn lengthwise in two. Douhua is a Chinese sweet or savoury snack made with very tender tofu. It is also referred to as doufuhua, tofu pudding, soybean pudding or, particularly in northern China, tofu brains. Congee or conjee is a type of rice porridge or gruel eaten in Asian countries. When eaten as plain rice congee, it is most often served with side dishes. Subscribe our YouTube channel for more easy and tasty recipes: https://www.youtube.com/c/TasteShow?sub_confirmation=1 ==================== Are you craving for yummy food? Look no further. Here we have the best recipes, prepared by award-winning masterchef to showcase authentic, traditional cooking. Whether you want to know how to make tasty meals at home, or learn how to master cooking, we've got you covered.
Show All
Comment 0