Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,237 views • June 13, 2022

The Bulldog Show | June 13, 2022

The Bulldog Show
Eric Deters the Bulldog reports on Butcher of Pakistan www.acclaimpress.com/books/the-butcher-of-pakistan/, Miranda Warnings, Gun Deal, “Inflation Going Down”, Biles/FBI, Fentanyl Laced Dollars, Pelosi/Drag Queens, “Danger to Yourself”, & Blame Putin. Video Content: https://apps.apple.com/in/app/the-bulldog-show/id1550330524 https://play.google.com/store/apps/details?id=bdn.ericdeters.com&hl=en_US&gl=US Editorial: https://apps.apple.com/us/app/bulldog-reports/id1555105313?ign-mpt=uo%3D2 https://play.google.com/store/apps/details?id=reports.ericdeters.com
Show All
Comment 0