ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,899 views • June 11, 2022

田舎の結婚披露宴の動画がブロック 撮影者は取り調べ

先日、四川省涼山イ族自治州の結婚披露宴を撮影したビデオがインターネットに公開されましたが、撮影者は警察に呼び出され、中国の農村の「貧しい」状態をさらして中共のいう「貧困脱却」を台無しにしたとして訓戒を受けました。
Comment 0