Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
281 views • July 18, 2022

四川北川白什鄉洪災 急需救災物資;山西運城將社保與孩子入學掛鉤 引民憤;7.20 反迫害23週年 德國柏林大遊行 政要聲援;加國法輪功學員 修煉交流並感恩李洪志先生。【 #環球直擊 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#環球直擊 #洪災 #新唐人電視台 四川北川白什鄉洪災 急需救災物資 山西運城將社保與孩子入學掛鉤 引民憤 7.20 反迫害23週年 德國柏林大遊行 政要聲援 首相府前請願 英法輪功學員籲停止迫害 加國法輪功學員 修煉交流並感恩李洪志先生 【環球直擊】7月18日完整版(1) - ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com/ ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0