Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
188 views • June 17, 2022

公子沈0611精華片段:中國年輕世代不再崇洋 被洗腦?

主持人: 張宏林 中國議題:中國青年正在覺醒啟蒙 文革後傳統文化盡失 中國只剩下五千年悠久歷史 共產黨控制一切 箝制斯思想洗腦 早年禁書 今日築防火牆 中共宣傳洗腦大搞戰狼網軍 小粉紅自甘當現代網路紅衛兵 大學生畢業即失業 中共推上山下鄉 未來出路只剩工人 農民 能潤就潤 中共極權統治 網路興起潤學研究逃離中國 來賓: 公子時評 主持人 公子沈 #明居正#公子沈#程小農#俄烏戰爭#武力挺台#白宮#台獨 #戰略模糊#解放軍#布林肯# #美中政策#上山下鄉#拜登 #曾慶紅#台海#普京#習近平#美中對抗#小粉紅#多維新聞 #薄熙來#新華社#俄烏戰爭#俄羅斯#烏克蘭#文革#基輔#普京 #大饑荒#中共調停#俄烏談判#印度#車諾比#油價#北約#歐盟 #拜習視訊通話#停火協議#土耳其總理#上海封城#中共疫苗 每星期三.六晚間七點推出 請按讚.分享加訂閱!!!
Show All
Comment 0